2020 Tıp Bayramı Ne Zaman? Kaç Gün Kaldı?

Türk tarihinde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak görülen 14 Mart 1827 yılında, ‘’Tıphane-i amire ve Cerrahhane-i amire’’ kuruldu. İlk defa 1. Dünya savaşı döneminde işgalci kuvvetlerin İstanbul’a girmesiyle tıp öğrencileri bir tepki olarak 1919 yılında ilk kutlamayı gerçekleştirmiştir.

Yapılan bu kutlama işgalci kuvvetlerine karşı bir nevi protesto anlamı taşımaktaydı. 1919 yılından sonra ise 14 Mart düzenli olarak Tıp Bayramı şeklinde kutlanmaya başlandı. O dönem gerçekleştirilen bu tepki ülke içerisinde büyümüş ve zamanla kurtuluş mücadelesi için önemli bir hale gelmiştir.

Tıp öğrencilerinin büyük bir cesaret göstererek gerçekleştirdiği bu tepki, zaman içerisinde bir kutlamaya dönüşerek günümüze kadar ulaşmıştır. O yüzden her yıl farklı etkinlikler düzenlenmekte ve 14 Mart tıp bayramı olarak kutlanmaktadır.

Türk Tarihinde Tıp Bayramının Şekillenmesi

Türk tarihinde tıp bayramının ne zaman kutlanacağı ve nasıl şekilleneceği yakın tarihte yatmaktadır. Sultan 2. Mahmut döneminde padişahın gerçekleştirdiği yenilikler bu konuda önemli rol üstlenmiştir.

Dönemin Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendinin etkili katkıları ile beraber Tıphane-i amire ve Cerrahhane-i amire 14 Mart 1827 yılında kurulmuştur. Böylece Türk tarihindeki tıp yerini 14 Mart itibari ile almıştır. Zaman içerisinde 1800’lü yıllarda gelişme gösteren tıp, Kurtuluş Savaşı ile beraber Cumhuriyet döneminde önemli atılımlar yaşamıştır.

Tıp Bayramı İçin İlk Kutlama Tarihi

İlk kutlama aslına bakılırsa bir tepki olarak doğmuştur. 1919 yılında işgalci kuvvetlerin İstanbul’a girmesiyle Tıp öğrencileri protesto amaçlı bir kutlama gerçekleştirmiştir.

Tepkilerini bu yolla göstermeye çalışan tıp öğrencilerine, dönemin çok önemli doktorları da katılmıştır. Bunlar içerisinde Dr. Fevzi Paşa, Dr. Akif muhtar (Özden), Dr. Besim Ömer Paşa gibi önemli isimler yer almaktadır. Kurtuluş savaşı döneminden sonra belirli tarihlerle tıp fakülteleri açısından önemli gelişmeler gösterilmiştir.

1933 yılında ‘Mekteb-i tıbbiye-i Adliye-i Şahane’ İstanbul Üniversitesi bünyesine girmiştir. Sonra ileriki yıllarda 1945’e gelinliği zaman Ankara Tıp Fakültesi, 1954 yılında ise Ege Tıp Fakültesi kurulmuştur. Bu şekilde günümüze kadar Türkiye’deki tıp fakülteleri oldukça güçlü ve kapsamlı bir hale geldi.

Tıp Bayramının Kutlanma Amacı

Tıp fakülteleri ve okullar kurulmadan önce geleneksel yöntemlerle insanlara şifa verilmeye çalışılmıştır. Tabii bu dönemde önemli insanlar tıp konusunda ciddi gelişmeler göstermiş ve kitaplar yazmışlardır. Ancak modern tıp düşüncesi 16. yüzyıl ile beraber Rönesans döneminde ortaya çıktı.

Bu dönem geleneksel yöntemler reddedilip bilimsel araştırmalar ön plana çıkarıldı. Böylece modern tıp düşüncesi doğdu ve zaman içerisinde gelişim gösterdi. Ülkemizde ise 2. Mahmut döneminde 14 Mart 1827 yılı itibariyle modern tıp eğitimi veren fakülte kuruldu. İstanbul’un işgal protestosu ile birlikte 1919 yılında ilk kutlama gerçekleştirildi.

Tabii buradaki temel amaç ileriki zamanlarda farklı organizasyonlarla insanların bilinçlenmesi noktasında önem kazanmıştır. Modern tıp düşüncesinin önemi ve sağlık çalışanlarının saygınlığının artırılması için etkin bir rol üstlenmektedir. Böylece halk bilinçlendirilerek değişik organizasyon ve etkinlikler geniş bir yayılım göstermiştir.

2019 Yılı Tıp Bayramı Ne Zaman?

Her sene 14 Mart günü kutlanan tıp bayramı, ilk olarak 1919 yılında, işgalci kuvvetlere karşı bir tepki olarak doğmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır. 2019 yılı itibariyle ise 19 Mart Salı günü kutlanacaktır. Diğer bir ismiyle sağlık haftası içerisinde yer alan tıp bayramı, her sene aralıksız kutlanır.

Bu hem sağlık çalışanları adına farklı organizasyon ve etkinliklerle hem de değişik kurum ve kuruluşlar kapsamında gerçekleştirilir. Bir yandan insan sağlığı diğer yandan Türk tıp tarihi ele alındığında, tıp bayramını kutlamak büyük bir öneme sahiptir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı