Boşanma Davaları Kaç Gün Sürer 2020?

Boşanma davaları hukuk davaları içerisinde en çok başvurulan ve mahkemeler tarafından en fazla ele alınan davaların başında geliyor. Boşanma davalarının süresi davanın içeriğine göre değişiyor. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılıyor Anlaşmalı davalarda her iki taraf her konuda anlaştığından, anlaştıkları konuları bir protokole dökerek mahkemeye ibraz etmeleri ile birlikte tek celsede ya da en fazla ikinci celsede boşanma durumları gerçekleşiyor.

Anlaşmalı boşanmalar genellikle evliliği uzun sürmeyen, çocukları ve ortak malları fazla olmayan çiftler arasında gerçekleşiyor. Bu nedenle her iki tarafı bağlayıcı bir unsur olmadığı için de çiftleri çekişmeli boyuta getirecek bir durum söz konusu olmuyor. Bu nedenle bu tür davalar çok kısa süre içerisinde gerçekleşiyor. Anlaşmalı boşanma davasında hakim her iki tarafa kararlarından emin olup olmadıklarını soruyor.

Her iki taraf kararlarından emin olduğunu ve aynı zamanda anlaşma şartlarını kabul ettiğini beyan ettiklerinde hakim tarafından boşanma durumu gerekçeli karara yazılarak taraflara tebliğ ediliyor. Tarafların gerekçeli kararı aldıktan sonra 15 gün içerisinde temyiz etme hakları söz konusu. Ancak dava anlaşmalı olduğu için taraflar 15 gün süre içerisinde temyiz etmeyecekleri için karar temyiz edilmeden kesinleşerek boşanmanın kesinleşmesi sağlanıyor.

Çekişmeli Boşanma Davalarının Süresi

Boşanma davaları içerisinde en sancılı ola dava çeşidi çekişmeli davadır. Adından da anlaşılacağı üzere çiftler belirli konularda anlaşmaya varamadıkları için anlaşamadıkları konuların mahkeme tarafından çözüme kavuşturulmasını içeriyor. Çiftler genellikle taşınır taşınmaz mallar, çocuklar, nafaka ve tazminat gibi konularda anlaşamıyorlar. Çiftlerin anlaşamadığı konuların başında çocuklar geliyor.

Hem erkek hem de kadın çocuklarının kendilerinin yanında kalmasını istedikleri için dava süreci bu nedenden dolayı uzuyor. Çünkü mahkeme böyle bir durumda anne ve babadan ziyade çocukların yetişmesi, sağlığı eğitimi gibi konularda kimin yanında kalması gerektiğini araştırır. Çocukların boşanma davalarındaki velayet konusunda tamamen çıkarları önemlidir.

Bu nedenle mahkeme hem anne hem de babanın ifadelerine başvurduğu gibi çocukların yaş durumları göz önüne alınarak çocukların ifadelerine de başvurabilir. Eğer çocuklar kendilerini ifade edemeyecek yaştaysa mahkeme tanıkları dinler ve aynı zamanda gerekli araştırmaları yaparak bu konuda karar verir.

Çiftleri çekişmeli davaya götüren bir başka önemli unsur da nafaka durumudur. Çalışan eşin çalışmayan eşe belli bir ücret nafaka ödemesi gerekiyor. Bu konudaki anlaşmazlık nedeni ile mahkeme çalışan eşin aylık gelirini araştırarak nafaka konusunda kararını veriyor. Evlilik süresi içinde edinilen ortak taşınır ve taşınmaz malların bölümü de Medeni Kanun’da belirtilen maddelere göre mahkeme tarafından karar verilir.

Çekişmeli Davalarda Temyiz Süreci

anlaşılamayan konulardaki kararını verdikten sonra gerekçeli kararını taraflara ya da tarafların avukatlarına tebliğ eder. Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden sonra her iki tarafın yerel mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli kararı 15 gün içerisinde bir üst mahkeme olan Yargıtay’a temyiz etme hakları vardır.

Kararın Yargıtay’a temyiz edilmesi durumunda dava dosyası Yargıtay’a gönderilir ve Yargıtay tarafından itirazlar incelenir. Yargıtay tamamı ile davayı baştan sona inceler ve itiraz konulardaki kararını verir. Yargıtay’ın vermiş olduğu karar kesindir ve başka da itiraz edilecek bir kurum söz konusu değildir.

Yerel mahkemenin kararı vermesi kararın temyiz edilmesi Yargıtay tarafından dosyanın incelenmesi ve kararın kesinleştirilmesi süreci mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor. Büyük şehirlerde bu tür davalar birkaç sene sürebiliyor.

Tarafların mağduriyetleri de mahkemelerin ara kararları ile gideriliyor. Ancak küçük yerlerde bu tür davalar büyük yerlere göre daha erken neticeleniyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı