Boşanma Davası Nasıl Açılır? (Güncel Bilgiler)

Evlilik hayatını çeşitli sebeplere dayanarak sonlandırmak isteyen çiftlerin hukuki zeminde ayrılık ilanlarına boşanma ismi verilir. Boşanma davaları iki türdedir; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları. Bu davalar esasında avukat şartı gerektirmese de hukuki sürecin doğru şekilde işlemesi ve oluşabilecek küçük pürüzlere karşı avukat yardımıyla boşanma davası açmak daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ve Şartları Nedir?

Her iki taraf tarafından onaylanan bir boşanma protokolünün oluşması halinde gerçekleşen boşanma davasıdır. Bahsi geçen bu onay maddi manevi her şeyle ilgili olabilir; varsa çocuğun velayeti, ortak malların paylaşımı, tazminat veya nafaka durumu çift tarafından ortak onay aldıysa anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen çiftlerin kanunen en az bir yıl süreyle evli olmaları gerekmektedir. Yazılı protokolde beyan edilen bu ortak paydada tüm şartların her iki taraf için de kabul edilmiş olması gerekmektedir, eğer bir maddede anlaşmazlık var ise hakim tarafından dava karara bağlanmaz. Bu sebeple oluşturulacak bu protokolde tüm detaylara dikkat edilmelidir.

Kararınızı verdiğinizde bireylerden birinin bağlı bulunduğu il- ilçe adliyesinin aile mahkemesinde adres, kimlik bilgileri ile boşanma gereğinizi de yazacağınız dilekçeyi gerekli masrafları (harç ve pul parası 2018 yılı için 35,90 TL) ödedikten sonra teslim ederek davanızı mahkemeye taşıyabilirsiniz. Avukat ile dava açacak kimseler de avukatların işlem ve yönlendirmeleri ile benzer süreçte dava açabilirler.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çiftlerden herhangi birinin daha sonra protokoldeki bir maddeye itiraz hakkının resmi olarak bulunmayışıdır. Daha net bir ifadeyle dava sonuçlandıktan sonra çift tarafından onaylanan belgenin tüm maddeleri resmiyet arz eder ve daha sonra değiştirilmesine yönelik davalar açılamaz. Bu kuralın istisnai durumu yalnızca çocukların yararına bir madde eklenmesi ve üzerinde değişik yapılmasıyla mümkün. Daha kısa sürede boşanmanın neticelenmesini isteyen bireyler tarafından tercih edilen anlaşmalı boşanma kimi zaman aleyhte sonuçlar doğurabilmekte, bu mağduriyetin yaşanmaması için tüm detaylar dikkatle incelenerek onay verilmeli.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır ve Şartları Nedir?

Tarafların ortak karara varamamaları neticesinde açılan davadır. Anlaşmalı boşanma sürecine benzer şekilde başlatılan bu davada yine taraflardan birinin ikametgah adresine bağlı aile mahkemesi ya da bulunmuyor ise asliye mahkemesi üzerinden dilekçe vermesi ve gerekli ücreti yatırması gerekmektedir. Harç ve pul parası olarak geçen bu ücret 2018 yılı resmi kararına göre 35,90 TL’dir. Bu davanın temel özelliği kişilerce bulunulan iddiaların kanıtlanmasıdır. Bu sebep ile anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürmekte ve daha derin bir hukuki süreci getirmektedir. Dava süresinin yönetimi ve tarafların haklarının korunması gayesiyle özellikle bu dava çeşidinin avukat aracılığıyla açılması ve takibi tavsiye edilmektedir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir