Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanmalar günümüzde geçmiş yıllara kıyasla bir hayli artış göstermektedir. Boşanma sonrasında her iki tarafın da bazı hukuki hakları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Burada bazı özel koşullar muhakkak devreye girecektir, fakat esasen mal paylaşımında belirlenmiş bazı kaideler söz konusudur. Öte yandan boşanan çiftler mal paylaşımı konusunda kendi arasında özel bir sözleşme de gerçekleştirebilir

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanmada Mal Paylaşımı ve Yasal Haklar

Boşanma davaları gerçekleştirildikten sonra çiftlerden biri mal paylaşımıyla ilgili yeni bir dava açar. Bu süreç boşanma davasının bir nevi devamlılığı niteliğindedir. Burada elde edilmiş taşınmazlara katkı konusu tartışılır. Bu konuda genelde çok yanlış bir kanı bulunur, malların boşanma sonrasında tam olarak yarı yarıya bölüşüleceği sanılır. Oysa herhangi bir mala çiftlerden diğeri doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sunmak ve bunu ispatlamak zorundadır. Boşanma karı koca arasındaki ekonomik ortaklığın sona ermesi anlamına gelir. Bazı çiftler evlilik sözleşmesi yaparak bu tip sonuçlara karşı kendilerini baştan garantiye almaktadır. Boşanma sonrası hukuki anlamda 4 farklı rejim türünün olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu rejim türlerinden kısaca söz edelim.

Mal Rejimleri Nelerdir?

Medeni Kanun 4 ayrı rejim ön görmektedir. Hangi rejime dahil olduğunuz mal paylaşımı konusundaki sonucu doğrudan etkilemektedir. Bu rejimleri; Mal Ayrılığı Rejimi, Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Ortaklığı rejimi olarak sıralayabiliriz.

Mal Ayrılığı Rejimi

Bu rejim ev hanımları açısından pek adil bir rejim türü olmadığı için 2002 senesinden bu yana değişikliğe uğratılmıştır. 2002 yılına dek elde edilmiş mallar yine mal ayrılığı rejimine tabi tutuldu; ancak sonrasında alınan yeni mallar edinilmiş mallara katkı sınıfında değerlendirilmektedir.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

Bazı malların çiftlerden kime ait olduğu saptanamaz. Bu tip durumlarda bu tip mallar eşlere eşit şekilde pay edilir. Bu bizdeki hukuk sistemine ait bir rejimdir. Eşler malları için tasarruf yetkisine sahiptirler. Eğer çiftlerden biri bunun aksini iddia ediyorsa bu konuyu kanıtlamakla yükümlüdür.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Çiftler evlilik aşamasında mal paylaşımına dair özel bir seçim ya da sözleşme yapmamışsa bu durumda rejimleri otomatik olarak edinilmiş mallara katılma rejimi olmaktadır. Mal Ayrılığı rejiminde değindiğimiz üzere, 2002 yılından sonraki mal alımları için geçerli olan ve ev hanımlarını korumaya yönelik bir rejim tipidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Mal Ortaklığı

Bu rejimde ortak mallara ve şahsi mallara dair net bir çizgi vardır. Şahsi mallar miras ve benzeri yollarla edinilmiş, karşılıksız ya da emeksiz şekilde elde edilmiş ya da hediye edilmiş mallardır. Bu sözleşmede şahsi mallar, ortak mallardan ayrılarak belirtilir.

Yukarıda belirttiğimiz konular tamamen bilgi amaçlı olup doğru bilgiyi almak için bir avukata danışmanızı öneririz. Zira Kanunlar zaman içerisinde değişebilir ve atladığımız bir ayrıntı olması durumunda hak kaybına uğrayabilirsiniz. Bu nedenle doğabilecek sorumluluklardan kacgun.com ekibi sorumlu değildir.

Bir önceki makalemizide okumanızı öneriyoruz. Kış Lastiği Ne Zaman Takılır ? başlıklı makalemizde editörlerimiz sizler için önemli konulada değindi. Okumanızı öneriyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı