Genel Haciz Yolu ile İlamsiz Takiplerde Haciz Süresi Kaç Gün?

Genel haciz yolu ile takip işlemleri sadece teminat ve para alacakları için uygulanıyor. Ancak para alacağı olarak değerlendirirken durum bir kambiyo senedi olarak ele alınmış ise böyle bir durumda kambiyo senetlerine has haciz yolu ile işlem yapılabiliyor. Aynı zamanda genel haciz yolu ile takip yapabilmek için alacağın rehin işlemleri ile temin edilmemiş olması gerekiyor.

Eğer ki alacaklı alacağını rehin ile temin etmiş ise genel kural olarak genel haciz yolu ile takibe başvurması mümkün değildir. Bu kural kısa tanımı ile öncelikle rehine başvuru zorunluluğu içeriyor. Ancak rehin için belirlenen tutar borcu ödemeye yetmez ise bu aşamadan sonra genel haciz yoluna başvurulabiliyor.

Rehin yolu ile temin edilmemiş bir teminat ya da paranın alacağı ile ilgili bu alacağın bir senede bağlanmış olup olmadığı, bu paranın kaynağı ve hukuki nedeni gözetilmeksizin genel haciz yolu ile takip işlemlerine başvurulabiliyor.

Genel haciz yolu ile ilamsız bir şekilde takiplerde haciz süresi 30 gün olarak belirleniyor. Alacaklı tarafından takipli olan kişiye verilen bu süre içinde alacakların karşılanması gerekiyor. Karşılanmaması durumunda genel haciz işlemlerine başvurulabiliyor.

Genel Haciz İşlemleri Hangi Hallerde Yapılabilir?

Genel haciz işlemleri özel hukuk işlemleri nedeni ile ortaya çıkan para alacakları için genel haciz yolu ile takip işlemleri yapılabiliyor. Burada para olarak anılan şey o dönem içerisinde tedavülde olan Türk Lirasıdır. Ancak kişilerin alacağı yabancı parayı içeriyorsa hangi tarihi içeren kur üzerinden işlem yapıldıysa o kur üzerinden alacaklar belirlenir.

Altın herhangi bir kıymetli mal kategorisinde yer aldığından altın değerlerine genel haciz takibi başlatılamıyor. Bunun için sadece ilamlı icra yoluna başvurulabiliyor. Kişilerin para alacakları dışında bir hukuki işlemden dolayı teminat gösterme durumları borç altına giren teminat borçlusu eğer ki bu teminatı göstermez ise alacaklı borçluyu teminat göstermesi yönünde zorlamak amacı ile genel haciz yolu ile takip işlemleri başlatabiliyor.

Genel Haciz Yolu İle Takip Nasıl Başlar?

Genel haciz yolu ile takip alacaklı olan tarafın icra dairesine vereceği takip talebi ile başlıyor. Alacaklının icra dairesine yapmış olduğu bu talep sonrasında icra dairesi borçluya bir ödeme emri göndererek ödemenin yapılmasını talep eder. Borçlu icra dairesinin göndermiş olduğu ödeme emrine istinaden genel haciz takibine itiraz eder ve itirazı haklı olarak görülürse takip bu aşamada son bulur. Ancak borçlu icra dairesinin göndermiş olduğu ödeme emrine yasal süre içerisinde itiraz etmez ise ya da itiraz ederek itirazı hükümden düşerse takip kesinleşmiş olur. Eğer ki takibin kesinleşmesine rağmen borçlu borcunu hala ödemiyorsa borçlunun mevcut olan borçlarını ödemeye yetecek olan mallarına el konulur.

Mallara el konulmasından sonra alacaklının talebi doğrultusunda el konulan mallar satışa çıkarılabilir. Satış işlemi sonrasında alacaklının alacağı ödenerek alacak ile ilgili sorun ortadan kaldırılmış olur. Eğer ki alacaklı borçlunun yeterli mal varlığı olmadığı için alacaklarını tahsil edemezse borçlu için aciz belgesi çıkartılır.

Görev ve yetki ilamsız icra takipleri icra dairelerinde yapılıyor. Bu konuda görevli kuruluş icra daireleridir. Bu konuda yetkili icra daireleri borçlunun ikamet ettiği yerdeki icra daireleridir. Bu kural çeşitli istisnai durumlar olmadığı sürece geçerlidir. Ancak icra dairelerinin yetkileri kamu düzenini içermediğinden taraflar farklı icra dairelerinde yetkili kılınabilirler.

Borçlunun herhangi bir malı yok ise aciz belgesi çıkartıldıktan sonra icra dairesinde bu durum kayıt altına alınır. Alınan kayıtlar neticesinde borçlunun mal varlığı oluşmaya başlar ise alacaklının borçları bu şekilde temin ediliyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı