İstanbul’un Fethi Kaç Yılında?

İstanbul’un Fethi Kaç Yılında?

İstanbul’un Fethi Kaç Yılında? İstanbul Kaç Yılında Fethedilmiştir? bu soru aslında tarihteki en önemli olaylardan birisi, İstanbul’un Müslümanlar tarafından fethedilmesidir. Osmanlı Devleti tarafından 6 Nisan 1453’de başlayan İstanbul kuşatması, 29 Mayıs 1453’de kesin zaferle sonuçlanmıştır. 29 Mayıs 2016’da İstanbul Maltepe miting alanında İstanbul’un Müslümanlar tarafından fethedilişinin 563.yılı kutlanmıştır. Devlet erkanı ve millet tarafından benimsenen coşkulu kutlayışlar her sene düzenlenmektedir. Yine fethin 564.yılı münasebetiyle devlet ve millet buluşması Maltepe meydanında gerçekleşecektir. Hangi ülkeden hangi yaş aralığında insana sorarsanız sorun İstanbul’un fethini ezbere bilir. Bu yüzden biz Türkler’e düşen tarihimizi iyi araştırmak, bizim için önemli olan olayları ve geçmişimizi bilmektir. Bu yüzden aklımızdan çıkmaması adına bu yazımızı ele aldık.

Müslümanları İstanbul’un fethine teşvik eden neydi?

Medine İslam Devleti ve sonrasında kurulan İslam Devletleri, fütuhatı benimsemiştir.   Bunun tek gayesi, adaletsizlikle yoğrulan ve zalimleşen hükümdarlar yönetiminde ezilen beşeriyete, ilaç olacak İslam Medeniyetini ve muhafazasını ulaştırmaktı. Dolayısıyla İslam Devletleri, sürekli fetih hareketleriyle birçok coğrafya ulaşmaya ve Allah’ın dinini yaymaya gayret etmiştir. Bu gayretlerin Allah tarafından ödüllendirilecek olmasının yanında, İslam Peygamberi tarafından gösterilen hedefler, İslam fütuhatının ulaşabileceği sınırları ortaya çıkarmıştır.

Peygamber efendimiz tarafından İstanbul fethedilmesi gereken yerler arasında gösterilmiştir. Bir hadisi şerifinde Efendimiz, “Konstantin mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır; onu fetheden asker ne güzel askerdir” İstanbul’un Müslümanlar tarafından fethini yüzyıllar öncesinden haber vermiştir. İşte şu aşikar müjdenin sahibi olmak adına Emeviler ve Abbasiler döneminden beri İstanbul’un fethi için çalışılmıştır.

İstanbul ilk defa ne zaman kuşatıldı?

Müslümanlar, ilk olarak Emeviler döneminde İstanbul’u kuşatmıştır. Söz konusu kuşatma Halife Hz. Muaviye’nin oğlu Yezid kumandasında gerçekleşmiştir. Bu kuşatma sırasında şehit olan Eba Eyyüb El Ensari hazretlerinin mezarı, 1453 senesinde İstanbul fatihi Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin tarafından bulunmuştur.

Osmanlı zamanında da birçok kez İstanbul kuşatma altına alındı. Ancak muzaffer olunamadı. Bizans’ın vergiye bağlanmasıyla yetinildi. Ancak Fatih Sultan Mehmed tarafından gerçekleştirilen fetih hareketi, İstanbul’un güçlü surlarını yıkacak kuvvette toplar ve iyi hazırlanılmış kuşatma stratejisi sayesinde başarılı oldu. Her ne kadar Haliç’e çekilen zincir nedeniyle fetih hareketinin başarısız olunacağı düşünülse de, gemilerin karadan yürütülerek Haliç’e indirilmesi kararı kuşatmanın sürmesine ve taarruzun başlamasında etkili oldu.

Haliç’e çekilen zincirden sonra Çandarlı Halil Paşa, kuşatmanın kaldırılmasını ve Bizans’ın 90 bin altına bağlanmasını teklif ettiyse de, Sultan Fatih’in eniştesi Zağanos Paşa ve hocası Molla Gürani hazretleri buna karşı çıkmıştır. Sonrasında da gemiler karadan yürütülerek, fetih hareketinin muzafferiyetle sonuçlanmasını sağlayan tarihi olay gerçekleştirilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı