Kaç Gün Rapor Alabilirim?

Devlet Memurunun Kaç Gün Rapor Hakkı Var?

Kaç Gün Rapor Alabilirim? Memurların çalışma süreleri içinde bazen fiziki rahatsızlıklardan bazen psikolojik durumlardan dolayı dinlenmeye ihtiyaç duydukları anlar olmaktadır. Bu konular ile ilgili tüm düzenlemeler devlet memuru pozisyonunda olan kişilere verilebilecek ilgili hastalık raporları ve refakatçi durumundaki izinlerinin nasıl olacağına dair tüm bilgiler yönetmelik hükümlerinde açıkça belirtilmiştir. Bir devlet memuru olarak bilinmesi gereken en önemli husus bir takvim yılı içinde kaç gün rapor alabilirim? Sorusundan ziyada rapor düzenlemelerinin kanuni çerçevede nasıl olması gerektiğidir. Çünkü bu konudaki mevzuatlar devlet memurları için davranış biçimlerini belirleyen en önemli hususları içermektedir.

Devlet Memurlarına Sıhhi İzin Uygulamaları

Devlet memurlarına sahip oldukları özlük hakları korunması çerçevesinde verilmesi uygun görülen raporlarda gösterilecek kanser teşhisi durumları, verem belirtisi durumları ve psikolojik boyutta teşhis edilmiş akıl hastalıkları durumunda ve bunlar gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar tespitinde 18 aya kadar rapor düzenlenebilmektedir.

Devlet memurlarının diğer hastalık teşhislerinin konulması durumlarında 12 aya kadar sıhhi izin düzenlenmektedir. Bu konuda gerekli görülen düzenleme hükümlerinin en önemli noktası azami izin süresi hesaplamalarında aynı türden hastalık durumlarında parçalar halinde kullanılan sıhhi izinler için yapılan düzenleme iki izin arasındaki geçecek olan süre bir yıldan az olmamak kaydı ile geçerliliğini korumaktadır.

Özel Hastaneden Alınan Sağlık Raporu Geçerli midir?

Devlet memurlarının SGK ile sözleşme kapsamında yer almayan sağlık kuruluşlarından aldıkları raporların kulanım esasları gerekli yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmektedir. Bu konu ile yapılan düzenleme hükümlerine göre izlenecek yol. Alınan on günü geçmeyen rapor SGK ile sözleşmeli sağlık hizmetlerini yerine getiren sağlık kurulunda onaylanmışsa devlet memurunun raporu geçerli sayılmaktadır.

Devlet Hastanesinden Alınan 20 Günlük Rapor Geçerli midir?

Devlet memuru statüsündeki kişilerin devlet hastanelerinden hastalıklarını beyan ederek gerekli muayene sonucu almış oldukları 20 günlük raporun geçerli olabilmesi için yapılması gereken işlem. SGK ile sözleşme kapsamında hizmet veren sağlık kuruluşlarının sağlık kurullarının onayının alınması olmaktadır. Aksi takdirde rapor geçerliliğini korumamaktadır.

Devlet Memuru Kimden Kaç Gün Rapor Alabilir?Kaç Gün Rapor Alabilirim?

Devlet memurlarının en çok rapor konusunda merak ettikleri kimden kaç gün rapor hakkım var? Sorusu olmaktadır. Bu konuda yapılan düzenlemelerde;

Devlet memurlarının bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından sağlayabilecekleri sağlık raporu toplam gün sayısı 40 günü geçmeyecek şekilde ayarlanmış olması gerekir. Bu sürenin üzerindeki sağlık raporlarının sağlık kurullarınca düzenlenmiş olması gerekir. Bu konuda düzenlene tek hekim raporları kapsamına giren doktorlar: Aile hekimleri ve kurum doktorları olmaktadır.

Memurların rapor hakları çerçevesinde yer alan en önemli mevzuat; çalışmış oldukları pozisyon gereği yani görevlerinden dolayı bir meslek hastalığına yakalanmaları, kaza geçirmeleri veya saldırıya uğramaları durumunda iyileşinceye kadar sıhhi izinli sayılmaktadır.

Devlet memurlarından kaç gün rapordan sonra kesinti yapılır?

Devlet memurlarından bir takvim yılı içerisinde eğer 7 günü aşan rapor almışlarsa kesinti yapılmaya başlamaktadır. Ancak bu kesinti yalnızca zam ve tazminatların %25’i oranındadır. Bu konudaki ayrıntılı yazımız için tıklayabilirsiniz: Kaç Gün Rapordan Sonra Maaş Kesilir?

İşçinin Yıllık Rapor Hakkı Kaç Gündür?

Tek hekim tarafından tek seferde en fazla 10 gün rapor verilmektedir. Bir takvim yılı içerisinde ise toplam 40 gün doktor raporu alınabilmektedir. Ancak heyet raporu vb durumlarda bu 40 günlük süre geçerli değildir. Diğer taraftan 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçinin kesintisiz ve uzun süreli bir raporu var ise, bu rapor süresi işçinin ihbar süresini 6 hafta geçmesi halinde işverenin haklı nedenle iş akdini fesih hakkı bulunmaktadır.

Kaç Gün Çalışırsam İşsizlik Maaşı Alabilirim? 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı