Kaç Gün Rapordan Sonra Maaş Kesilir?

Bir yerde istirahat parası ya da geçici iş göremezlik ödeneği olarak ön plana çıkan ve alınan rapor kapsamında devlet tarafından ödenen bu tür durumlar belirli bir gün sayısına göre belirlenmiş durumdadır.

Burada meslek hastalığı ile birlikte kişinin bir kaza geçirmesi ya da bazı hastalıkların yakalanması ile birlikte kadınların hamilelik dönemleri kapsamında iş görmezlik raporu verilmekte ve bu rapor doğrultusunda devlet bu dönemlerdeki ödeneği karşılamaktadır. Tabi burada yatarak veya ayakta gerçekleşen yöntemler doğrultusunda yapılan ödenekler değişebilmektedir. İkramiye ya da prim gibi ödenekler yatacak bir şekilde alınmış rapor doğrultusunda kazancın yarısı ödenirken ayakta olarak alınmış rapor kapsamında ise 3’te 2’si gibi bir tutar olarak ön plana çıkmaktadır.

Kaç Günlük Rapor Alımında Maaş Kesintisi Olur?Kaç Gün Rapordan Sonra Maaş Kesilir?

Burada belirlenen kriter 3 gündür. Yani 3 günden daha az alınan rapor doğrultusunda devlet herhangi bir ödeme gerçekleştirmez ve kişinin maaşı içerisinden bu durum kesintiye uğrar. Aynı şekilde bunu devlet karşılamadığından dolayı işveren de bunu karşılamayı istediği için bu noktada bazı problemler yaşanmaktadır. Yani bir yerde kaç gün rapor alınırsa maaş kesilir? sorusu adına şu an için bir karışıklık söz konusudur ve bu durum 3 günden az alınan raporlar adına kesin bir sonuca varılamamıştır. Tabii burada her ne kadar işveren için herhangi bir yükümlülük olmasa da yine de 3 günden az gerçekleştirilen bu raporlar kapsamında İşverenin inisiyatifine kalmış bir şekilde işçisi için bunu özel anlamda ödeyebilmektedir. Onun haricinde devlet şu an herhangi bir şekilde bu ödemeyi gerçekleştirmemektedir.

Rapordan Sonra Maaş Kesintisi

Bu işlem altında genel olarak 3 gün üzerinde verilen raporlarda devlet farklı kriterler bazında ödeme işlemini gerçekleştirmektedir. Yani burada kaç gün rapordan sonra maaş kesilir? sorusu adına daha çok maaş kesintisinin olmayacağını eklemek gerekir. Bu durum sadece 3 günden az bir süre içerisinde alınan raporlar kapsamında geçerlidir ve herhangi bir şekilde ödeme gerçekleştirilmez. Fakat burada eğer iş kazası yapılmamış ise mutlaka kişinin işe girdiği en az 90 günü gibi bir süre olması gerekmektedir.

Memurlar Rapor Alınca Maaş Kesilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda bu husus açıkça düzenlenmiştir. Kanunun 152. maddesi şu şekildedir.“… bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.” Bunun izahı ise şu şekildedir; Eğer bir devlet memuru 1 takvim yılı içerisinde 7 günü aşan rapor alması durumunda raporlu geçirdiği gün için hak etmiş olduğu alacağın %25’i eksik oranda ödeme alır. Yani eğer bir yıl içerisinde toplam 12 gün rapor alınmış ise, 7 gün için herhangi bir kesinti yapılmaz iken kalan 5 günlük süreç için ödenmesi gereken zam ve tazminatlar %25 eksik olarak ödenir.

Ancak yine Kanunda bazı özel durumlarda kesinti yapılmayacağı bildirilmiştir. O özel durumlar ise;

(1) sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, (2) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ile (3) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri…

Bu sebeplerle alınan raporlarda herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı