İzinler Kaç Gün

13/02/2011 sayılı yasa ile meydana getirilen izin programı, 2018 yılında değiştirildi. Bu yeni değişiklikle birlikte...
Memurların Evlilik İzni Kaç Gün? Memurun kendisinin ya da oğlunun evlenmesi durumunda izin hakkı 7...
Ülkemizde ki her erkek normal şartlar altında askere gitmektedir. Askerliğin normal yaşam standartlarımıza göre daha...
Kişinin sağlıklı olduğunun onaylanması amacı ile alınan; farklı alandaki polikliniklerin doktorlarının inceleme ve değerlendirme aşamasında...
Öğretmenler ve memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak çalışırlar. Memurların ve öğretmenlerin izinleri,...
İşçinin Yıllık İzin Süresi Kaç Gündür? 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanlar yıllık izin hakkını...
İşçinin Ölüm İzni Kaç Gün? Ölüm İzni Kaç Gün? İşçinin yani devlet memuru pozisyonunda çalışmayıp...
Babalık İzni Kaç Gün? Babalık izni Memur ve işçiler için farklıdır. Memur erkeklerin babalık izni...
Doğum izni kaç gün? Doğum izni kaç hafta? Doğum izni kaç ay? Memurun doğum izni...