Kaç Peygamber Var?

İnsanlık tarihi boyunca birçok peygamber gelmiştir. Bu peygamberlerin sayısı hakkında farklı kaynaklarda değişik rakamlar verilmektedir. İnsanların doğru yola gelmeleri için Allah tarafından görevlendirilen ve elçilik görevinde bulunan bu peygamberin bazıları net olarak bilinmekle birlikte bazıları hakkında kesin yargılar bulunmamaktadır.

Kuran’ın Doğruladığı Kaç Peygamber Vardır?

Bugüne kadar gelmiş kaç peygamber var? sorusu için ilk başvurulacak kaynak Kuran-ı Kerim’dir. Kuran’ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin sayısı 25’tir. Kuran’ın bahsettiği bu peygamberler içerisinde son peygamber olan Hazreti Muhammed dışında en çok Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim isimleri üzerinde durulmakta ve bu peygamberlerin hayatlarından bazı kıssalar ile insanlığa ders verilmektedir. Kuran’da hazreti Nuh’un başından geçen tufan ve gemiyi yaparak kendisine inanan kulları kurtarması, Hazreti Lut kavmi, Hazreti Yusuf kıssası Hazreti Yakub hakkındaki kıssalar da yer almaktadır. Bu peygamberle birlikte, insanlığın atası olarak kabul gören Hazreti Adem’den de birçok yerde kıssalar aktarılıyor.

Kuran Allah’ın insanlığa son mesajı olarak kabul edildiği için, son kitabın kendisine gönderildiği Hazreti Muhammed ve kendisinden önce gelen birçok peygamberin yaşantılarından örnekler aktarılmış, insanlığa kendilerinden önce hataya düşen kullar gibi davranmamaları öğütlenmiştir. Kuran’da aynı zamanda Hazreti Eyüb’ün çektiği acılar ve Allah’ın kendisinin sabrını denemek için verdiği sınavlar ve hastalıklardan da bahsedilmektedir. Aynı zamanda Hazreti Musa’yı anlatan surelerde Hazreti Musa’nın kendisinden daha iyi konuşma yeteneği olduğunu kabul ettiği kardeşi Hazreti Harun’dan, Hazreti Salih’den, Hazreti İdris, İsmi Hızır As. İle birlikte anılan Hazreti İlyas’tan çeşitli kıssalara da yer verilmektedir.

Kuran’ın Belirtmediği Peygamberler de Var mıdır?

Hazreti Muhammed’den nakledilen bir hadis-i şerife göre kaç peygamber gönderilmiştir? sorusuna cevaben Hazreti Adem’den son peygamber Hazreti Muhammed’e kadar 124.000 peygamber gelip geçmiştir. Bu peygamberlerden 313 tanesinin resul olduğu hakkında bilgiler mevcuttur. Bu peygamberlerden bazılarının Hindistan bölgesinde geldiğine yönelik bazı inanışlar da bulunmaktadır. Birçoğunun etkisinin çok fazla olmadığı bu peygamberler, birkaç kişi ile sınırlı olan ümmetlere sahip olmuşlardır. Ancak Müslüman olarak Hazreti Adem’den Hazreti Muhammed’e kadar olan bütün peygamberlere iman etmek, imanın şartlarındandır.

Kaç Tane Peygamber Vardır ve İsimleri Nelerdir?

Yazımızda da belirttiğimiz gibi rivayetlere göre 124 bin peygamber gelip geçmiştir. Ancak Kur’an da adı geçen peygamberlerin isimleri şu şekildedir;

 1. Hz. Adem (A.S.)
 2. Hz. İdris (A.S.)
 3. Hz. Nuh (A.S.)
 4. Hz. Hud (A.S.)
 5. Hz. Salih (A.S.)
 6. Hz. İbrahim (A.S.)
 7. Hz. Lut (A.S.)
 8. Hz. İsmail (A.S.)
 9. Hz. İshak (A.S.)
 10. Hz. Yakup (A.S.)
 11. Hz. Yusuf (A.S.)
 12. Hz. Eyyup (A.S.)
 13. Hz. Şuayb (A.S.)
 14. Hz. Musa (A.S.)
 15. Hz. Harun (A.S.)
 16. Hz. Davud (A.S.)
 17. Hz. Süleyman (A.S.)
 18. Hz. İlyas (A.S.)
 19. Hz. Elyasa (A.S.)
 20. Hz. Zülkifl (A.S.)
 21. Hz. Yunus (A.S.)
 22. Hz. Zekeriya (A.S.)
 23. Hz. Yahya (A.S.)
 24. Hz. İsa (A.S.)
 25. Hz. Muhammed (A.S.)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı