Maaş Kaç Gün Gecikebilir?

Piyasa üzerindeki farklı sektörler bazında işçi ve işveren arasında yapılan sözleşmeyle maaş, uygulanması gereken en temel hak olarak belirlenmiştir. İş hayatının sürdürebilir olması maaşların zamanında ve eksiksiz yatması ile doğru orantılıdır.

Tabii günümüz piyasasında bu konuda farklı problemler yaşanabiliyor. O yüzden iş kanununa göre ücretlerin ne zaman ödeneceği ve gecikeceği konusunda, birçok insan detaylı bilgi sahibi olmayı arzu ediyor.

Şirket içinde işçi ile işveren arasındaki karşılıklı iletişim büyük öneme sahiptir. İstek ve ihtiyaçlar belirlenmeli, özellikle maaş konusunda aşırı bir gecikme yaşanmaması konusunda mutabık kalınmalıdır.

Sürdürülebilir ve iyi niyet içerisinde bir çalışma gerçekleştirilmesi için bu kriterler büyük öneme sahiptir. Özellikle çalışanlar aylarca maaşlarını almama ya da çok geç alma gibi problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu da işçiye haklı fesih imkanı veren önemli bir yol açıyor. Bu yüzden işlenecek olan prosedürün doğru şekilde bilinmesi ve öğrenilmesi elzemdir.

İş Kanunu Kapsamında Ücretlerin Ödenme Süresi

Farklı sektörler bazında verilen ücretlerin ne zaman ve ne kadar geç ödeneceği, iş kanunu ve borçlar kanunu çerçevesinde açık olarak belirtilmiştir.

4857 sayılı iş kanununu içerisindeki 32. madde bu durumu net şekilde açıklıyor. Herhangi bir kişiye iş karşılığında üçüncü kişiler ya da işveren tarafından ödenen tutar, 5. fıkraya göre en fazla bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Yapılan iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ele alındığında ise, ödeme süreleri bir haftaya kadar indirilmektedir. Verilen bu hükümler açık şekilde ödeme sürelerinin ne kadar geç bırakılacağını açık şekilde gösteriyor.

Kanun bünyesinde tam olarak ne zaman ödeneceği kesin şekilde verilmemiştir. Toplu iş sözleşmelerinde en fazla bir hafta normal sözleşmelerde ise bir aya kadar ücretin ödenmesi gerekmektedir. Bu süre aşıldığı takdirde işçi haklı fesih imkânını elde eder.

Borçlar Kanunu’nda Ücret En Geç Ne Zaman Ödenir?

Borçlar Kanunu aynı şekilde ilgili madde uyarınca gerekli bilgiyi açık şekilde vermiştir. 6098 sayılı borçlar kanununun 406. maddesi uyarınca, aksi durum olmadığı sürece işçinin maaşı her ayın sonunda ödenir bilgisi yer almaktadır.

Fakat toplu iş sözleşmeleri ve hizmet sözleşmeleri ele alındığında, bu süre çok daha kısa bir zamana çekilir. Bu yüzden işçi ve işveren arasında yapılan sözleşme mutabakatında, mutlaka karşılıklı istek ve ihtiyaçlar net olarak belirlenmelidir.

İleri durumlarda fesih hakkı her iki taraf için geçerli etmenleri ortaya koyabilir. İşçi ve işveren bu hakkını kullanabilir, kanun önünde lehine çevirecek bir sonuç elde edebilir. Özellikle bu kanundan ve sözleşmeden haberi olmayan çalışanlar, ne yazık ki mağdur olabiliyorlar.

Fakat kanunun ilgili maddelerinde her iki taraf için haklar belirgin olarak açıklanmıştır. Önemli olan işçi ve işverenin gerektiği zamanlarda haklarını en iyi şekilde savunacak bilgiye sahip olmasıdır.

Bu Etmenlere Göre Ücret Ne Zaman Ödenir?

Yukarıda belirtilen tüm etmenler göz önüne alındığında, ortak olarak maaşlar en geç bir ay içerisinde ödenmek zorundadır. Kanun çerçevesindeki ilgili maddeler uyarınca bir aylık süreyi aşmak iş sözleşmesine aykırı davranılmış anlamına gelir.

Yapılan iş sözleşmesinde verilen net tarih ne ise doğal süreç içerisinde maaşlar o gün itibariyle ödenmelidir. Örneğin her ayın 5’i, 10 ve 15’i gibi kesin süreçler verilmişse bu süreçler aşılmamalıdır. Tabii sözleşme içerisinde 5’i ile 10’u arasında gibi makul bir zaman aralığı da verilebilir.

Maaşların zamanında ödenmemesi ilgili kanun bünyesinde fesih hakkını doğurur. Böylece hem maddi hem de manevi olarak çalışan tüm haklarını kanun önünde savunma şansını elde edebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı