2018 MİS Sınavı Ne Zaman? Kaç Gün Kaldı?

2018 MİS Sınavı Ne Zaman? Kaç Gün Kaldı? Ülkemizde Ortaöğretime Geçiş sistemleri sistem açıkları ve zorluk derecesi nedeniyle birkaç yıl arayla değiştirilmektedir. Önceki yıllarda ülkemizde OKS (Ortaöğretim Kurumları Sınavı), SBS (Seviye Belirleme Sınavı) gibi sistemler görmüştük. Son yıllarda ise, TEOG (Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş) adlı sınav sistemi uygulanmaya başlanmıştı. TEOG sınav sistemi 2013-2014 eğitim öğretim yılında yürürlüğe girmişti. Yaklaşık 5 yıldır kullanılmakta olan sistem hakkında, çeşitli nedenlerle geçtiğimiz günlerde kaldırma kararı alındı. Peki TEOG Nedir? TEOG Neden Kaldırıldı? Yerine hangi sınav veya sistem getirildi? MİS Nedir? MİS ne zaman? Bu soruların yanıtlarına yazımızda yer verdik. İşte cevaplar…

TEOG Nedir?

Öncelikle TEOG Nedir? Sorusuyla başlayacak olursak; TEOG yani Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı, 8. sınıf öğrencilerine uygulanan ve tam 12 merkezi sınavdan oluşan ortak sınavın adıdır. TEOG sınavı ülkemizde ilk kez 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı’nda yürürlüğe girmiştir.

TEOG’da öğrencilerin temel kazanımlarını ölçmek için tam 6 derse ait 12 sınav yapılır. Öğrencilerin sınavda sorumlu olduğu dersler; Türkçe, Matematik, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’dir. Öğrenciler 1. Dönem bu 6 dersten ilk sınava tabii tutulur; ikinci dönem de 6 derslik ikinci merkezi ortak sınav gerçekleştirilir. Öğrenciler sınava kendi okullarında, farklı öğretim görevlileriyle girerler. Sınava girecekleri salon ve oturacakları sıra Sınav Komitesi tarafından belirlenir.

Her sınavda 20 soru olmakla birlikte, sınav test sorularından oluşmaktadır. TEOG sınavı hafta içi iki gün boyunca uygulanır, öğrenciler birinci gün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik ve Türkçe sınavlarına, 2. gün ise Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi sınavlarına girerler. Birinci dönemde uygulanan sınav Kasım ayında, ikinci dönem sınavı ise Nisan ayının ortasında ya da son haftasında yapılır.

Ortak sınavların her biri 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yani puan sistemi standart okul dönemi yazılılarına benzer. Sınavda iptal edilmiş soru olmadığı takdirde her soru 5 puandır. MOSP yani Merkezi Ortak Sınav Puanı, 700 puan üzerinden hesaplanırken; YEP (Yerleştirmeye Esas Puan) 500 üzerinden değerlendirilir. YEP’in %30’luk puan dilimini Ortaokul 1,2 ve 3.  sınıfların yıl sonu ortalamaları oluşturur. %70’i ise, MOSP yani Merkezi Ortak Sınav Puanı tarafından belirlenir.

TEOG Neden Kaldırıldı?

TEOG neden kaldırıldı? sorusuna gelecek olursak; Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TEOG (Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş) Sınavı’nın kaldırılması talimatını vermişti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretime geçiş için TEOG sınav sisteminin kaldırıldığı ve yerine yeni bir sistemin getirileceği açıklandı. Açıklama yapıldığında yeni sistemin nasıl olacağı hakkında belirli bir bilgi yoktu ve çalışmalar halen sürdürülüyordu. Peki TEOG neden kaldırıldı?

Açıklamalara göre TEOG sınav sisteminin birçok dezavantajı vardı. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı, gerek öğrenciler, gerekse veliler için büyük sorunlar yaratıyor ve sıkıntıların yaşanmasına sebep oluyordu.  Bunun üzerine ortaöğretime geçiş sınavının yılda dört kez yerine bir kez yapılarak oluşacak sorunların asgariye indirilmesi hedeflendi.

Sınavın dezavantajlarından biri de fırsat eşitliğinin öğrenciler arasında sağlanamaması idi. Öyle ki, Anadolu’nun kırsal kesimlerinde ve ülkemizin Doğu illerinde öğrenim gören öğrenciler İstanbul gibi büyük şehirlerde eğitim alan öğrencilerle aynı sınav sistemine tabi tutuluyordu.  Bu durum da eğitim-öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması önündeki en büyük engeldi. Aynı durum ülkemizin bölgeleri arasında oluşmanın yanında İstanbul sınırları içerisinde bile gözleniyordu. Örneğin Kadıköy, Nişantaşı, Beşiktaş gibi semtlerde 20-25 kişilik dersliklerde eğitim verilirken, Sultanbeyli, Bağcılar gibi taşlıbayır semtlerinde öğrenciler 50’den fazla mevcuda sahip olan sınıflarda eğitim alıyordu. Yeni sınav sisteminin bu haksızlığı ve fırsat eşitsizliklerini gidermesi bekleniyor.

Ülkemizde yaklaşık yüz on bin öğretmen açığı mevcut. Hal böyleyken Anadolu okullarında öğretmen açıkları eğitimini yüksekokulda tamamlamış ya da öğretmenlik üzerine değil başka bir meslek dalında uzmanlaşmış kişilerle giderilmeye çalışılıyordu. Çoğu kırsal bölgede derslik sayısı öğrenci nüfusuna yetmiyordu. Bu durumda Anadolu’dan bir çocuğun Kabataş, Galatasaray, Ankara Fen gibi liseleri kazanması ihtimali çok düşüktü. TEOG’un kaldırılarak yeni sınav sisteminin denenmeye başlanmasının bir hedefi de bu olacak. Yapılan açıklamalara göre, sistem yalnızca Ortaöğretime geçiş sınavında bir değişiklik değil, eğitim kalitesinin arttırılmasında da rol oynayacak. Temel düzeyde her ortaokulda verilen eğitime yönelik olacak ve yine TEOG gibi yıl sonu başarı puanından etkilenecek.

Son dönemde sayıları artan İmam Hatip Liseleri’nin de öğrenci ve eğitim kalitesi açısından iyileştirilmesi hedefleniyor. Yeni sistemde öğrencilerin Anadolu ve Fen liselerini kazanamadığı için İmam Hatip ve Meslek okullarına istemeyerek girmesi önlenmek isteniyor, bunun için belirtilen okullardaki eğitim sistemlerinde de yeniliğe gidilecek.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre, yeni sınav sistemi öğrencilerin değerlendirilmesinde yalnızca akademik bilgisini ve yıl sonu not ortalamasını baz almayacak. Bunların yanında öğrencilerin kişisel ilgi alanları, becerileri de değerlendirilerek öğrenciler sağlam bir gelecek inşa edebilecekleri alana yönlendirilecek. Yeni sınav sisteminin adı ise MİS yani Milli İzleme Sınavı. Peki MİS nedir? MiS sistemi nasıl uygulanacak? ve MİS ne zaman uygulanacak? Yanıtlar için okumaya devam edin…

2018 MİS Sınavı Ne Zaman? Kaç Gün Kaldı?

MİS Nedir?

TEOG kaldırıldığında yeni sınav sisteminin nasıl olacağı hakkında bilgi verilmediğinden ve yeni sistem henüz Bakanlar Kurulu’na sunulmadığından akıllarda çok fazla soru işareti vardı. Yaklaşık bir hafta sonra yapılan açıklamaya göre, yeni sistemin adının MİS olduğu söylendi. Mis Nedir? Milliyet’in haberine göre yeni Ortaöğretime geçiş sınav sistemi genelgede resmi olarak Milli İzleme Sınavı adıyla yer aldı.

MİS Nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortaöğretime geçişte merkezi bir sınav istemediğini söylemişti. Son zamanlarda ortaya çıkan bir bilgiye göre Cumhurbaşkanının sistemin kaldırılmasına yönelik yaptığı konuşmanın ardından, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından illere bir talimat gönderildi. Bu talimatta beşinci sınıf öğrencilerine uygulanmak üzere yeni bir sınav sisteminin hazırlıklarının yapılması isteniyordu. Talimatta yeni sistemin adı MİS olarak belirtilmişti.

2018 MİS Sınavı Ne Zaman? Kaç Gün Kaldı?

Liseye geçiş sınavı TEOG (Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş) yerine getirilen MİS (Milli İzleme Sınavı) sınav sistemi, yapılan açıklamalara göre 8. ya da 6. sınıfta yapılmayacak. Bunun nedeni olarak 6. sınıfın 4+4+4’lük sistemden önce ortaokul birinci sınıf olarak görüldüğü, yeni sistemde orta birinci sınıfın 5. sınıf olduğu ileri sürüldü. Bunun yanında öğrencilerin yetenek, beceri ve ilgilerinin daha erken tespit edilmesi ve izlenmesinin yapılabilmesi için sınavın daha erken yaşlarda uygulanması gerektiği açıklandı. Yani MİS ne zaman sorusunun yanıtı, öğrencilere beşinci (ortaokul birinci) sınıfta uygulanmaya başlanacak.

İlk MİS ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtına gelecek olursak, Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında uygulanacak olan Milli İzleme Sınavı, ilk olarak 2017 yılının Aralık ayında öğrencilere uygulanacak. İlk aşamada yapılacak olan sınavların çoğunlukla test sorularından oluşacağı açıklandı. Test sorularının yanında açık uçlu (klasik) sorular da yer alacak. Çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular öğrencilerin değerlendirilmesinde birlikte rol alarak, başarı durumu ve becerileri konusunda daha net sonuçların alınmasını sağlayacak.

MİS Hangi Derslerden Yapılacak?

Milli İzleme Sınavı altıncı sınıf ve yukarısına değil beşinci sınıf öğrencilerine uygulanacağından, öğrenciler TEOG’da olduğu gibi 6 dersin (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi, Türkçe, Matematik, Yabancı Dil) tamamından sorumlu olmayacaklar. Milli İzleme Sınav Sistemi’nde Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 3 alan sınavı yapılacak.

MİS Türkçe Konuları

İlk sınavda Milli Eğitim Bakanlığı’na ait yeni 5. sınıf Türkçe ders kitabında bulunan ilk dört tema ve bu temaların üzerine çalışmalar yaptırılan kazanımları İzleme Sınavı’nın kapsamını oluşturacak. Türkçe sınavında “Çocuk Dünyası”, “Milli Mücadele ve Atatürk “, “Erdemler”, “Bilim ve Teknoloji” temalarındaki okuma kazanımları ilk sınav için belirlendi.

MİS Matematik Konuları

Matematik alan sınavının soruları için Milli Eğitim Bakanlığı, “Doğal Sayılar” “Doğal Sayılarda İşlemler” “Kesirler” “Kesirlerde İşlemler” konularını uygun gördüklerini açıkladı. Ders müfredatı ve ders takvimi kapsamında toplam 73 saatlik bir ders planı hazırlandı. Öğrencilerden beklenen konular arasında; 9 basamaklı (milyonlar basamağı) sayıların okunup yazılmasına yönelik beceriler, 5 basamağa kadar toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılması, 3 basamaklı sayıların çarpımı ve dört basamaklı sayılar ile 2 basamağa kadar bölme yapılabilmesi var. Bunun yanında çözümü dört işlem ile yapılan problemler, kesirli sayılar ve kesirli sayılarla yapılan işlemler, kök sayıların kare ve küp hesabı da öğrencilerin başarılı olması beklenen kazanımlar arasında.

MİS Fen Bilgisi Konuları

Fen Bilgisi alan sınavında soru çıkacak olan konular, daha çok matematiksel işlemleri değil teorik fen bilimleri konularını kapsıyor. Fen Bilgisi 5. sınıf müfredatının ilk konuları olan “Dünya Güneş ve Ay” Canlılar Dünyası” “Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme” Milli İzleme Sınavı’nda soru getirecek olan başlıklardır.

Fen Bilimleri sınavında sorulacak soruların konuları öğrencilerin Dünya, Güneş ve Ay hakkında bilgi sahibi olmasını, mikroskobik canlılardan haberdar olmaları, canlıların sınıflandırılması ve buna bağlı terminoloji, kuvvet ve sürtünme bilgisine sahip olmalarını sağlayacak şekilde seçildi. Ayrıca eski öğretim sisteminden farklı olarak, bu konular kuru ezberden çok günlük hayattan örnekler ve deneylerle öğretilmeye çalışılacak.

MİS Nerede Yapılacak?

İlk defa Aralık ayında beşinci sınıf öğrencilerine uygulanacak olan Milli İzleme Sınavı, ülkemizin dört yanından seçilen pilot şehirlerde gerçekleştirilecek. Milli İzleme Sınavı’nın deneme sürüşü ilk olarak 24 ilde gerçekleşecek. Aralarında Mardin, Konya, Bursa, Erzurum, Aydın, Trabzon, Antep ve Kayseri’nin yer aldığı 15 il ilk etapta uygulanacak şehirler arasında açıklandı.

Milli İzleme Sınavı mı Milli İzleme Sistemi mi?

Geçtiğimiz günlerde TEOG (Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş) sınavının kaldırılmasıyla Bakanlar Kurulu’na sunulan ve Aralık ayında beşinci sınıf öğrencilerine uygulanacak olan MİS sisteminin açılımı hakkında çeşitli kaynaklarda çeşitli isimler yer alıyor. Milliyet’in Milli İzleme Sınavı dediği MİS’e farklı kaynaklarda Milli İzleme Sistemi adlandırılması yapılıyor. Bunun nedeni ise, MİS’in yalnızca bir sınav olmaması…MİS aynı zamanda içerisinde Milli Eğitim ve Öğretimi geliştirmeye yönelik programların olduğu bir sistem.

Kalkınma Bakanlığı’nca yatırım planına alınan ve 3 yıllık 15 milyon tllik bir yatırım ile başlanan Milli İzleme Sistemi, önceki sınavlarda olduğu gibi kısa süreli değil, zaman içerisinde her öğrenciyi tek tek ölçme ve değerlendirmeyi hedef alıyor. Önceki sınav sistemlerinde yapılan bir diğer hata da öğrencilerin bilgi seviyesinin ölçülmesi idi. MİS sınavı ile birlikte, bu sorun ortadan kalktı, artık öğrencinin ne kadar bildiği değil, neleri bilmediği ve nasıl öğrenebileceği tespit edilecek. Bu bağlamda her öğrenciyle özel olarak ilgilenilecek.

Öğrenci değerlendirmeleri Şubat tatilinden sonra ikinci eğitim öğretim dönemi içerisinde öğrenciye geri bildirim şeklinde sunulacak. Bu sistem sayesinde öğrencilere verilen ödevler bireysel hale gelecek. Hangi öğrenciye ne seviyede ödev verilmesi gerektiği sistem tarafından doğrudan belirlenecek. Böylece öğretmenler eksik öğrenim ve kazanımlar kapsamında sınıfındaki öğrencilerin tümüne farklı farklı ödevler verebilecek.

Öğretmenlerin de sisteme dahil olması, öğrenim sisteminin bireyselleşmesi ve sınavın temel eğitim öğretim düzeyine indirilmesi, ülkemizde uzun zamandır tartışma konusu olan ve oturmuş düzenli bir yapıya sahip olmayan eğitim sistemini de geliştirmeyi hedefliyor. Bunun yanında her öğrencinin bireysel takibi zor ve incelikli bir iş olduğundan, özel gayret ve niteliklilik gerektirecek. Bu sayede öğretmenlik mesleğinin de değeri artacak.

Milli İzleme Sistemi kapsamında öğrencilere açık uçlu soruların sorulacak olması ile, tepkilere yol açsa da, öğrencilerin bilgiyi kullanma şekli, muhakeme yeteneği ve anlatım becerisini destekleyerek geliştirmesi hedefleniyor. İzleme Sistemi uygulandığı sürece anketler ve raporlamalar yapılarak, öğrencilerin eğitim hayatını etkileyen “diğer” faktörler belirlenmeye çalışılacak. Bu durum her il, ilçe, hatta köyde yetkililer tarafından bölgeye özgü durum ve ihtiyaç tespiti yapılabilmesini sağlayacak. Eğitim planları bu doğrultuda gerçekleşecek ve Milli Eğitim Bakanlığı ülke çapında eğitim sürecine yönelik stratejiler geliştirebilecek.

Milli İzleme Sistemi, bu yıl 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanmaya başlanacak. Sistem ilk olarak 24 pilot ilde uygulanacak. Sistemin uygulanacağı iller arasında Ankara, İstanbul ve İzmir’in olmaması ilk etapta şaşkınlığa yol açsa da, ilk etapta öğrencilerle bireysel ilginin sağlanması için büyük şehirlerde değil daha az nüfuslu bölgelerde uygulanmasının uygun görüldüğü açıklandı. Sonrasında sistemin varsa hataları iyileştirilerek, daha geniş çaplı hale getirilecek ve Türkiye genelindeki tüm illerde uygulanmaya başlanacak.

Proje izleme çalışmalarının takibi ve alt yapısının hazırlanması için Balıkesir, Afyon, Konya ve Samsun illerinden seçilen öğretmenlere sınav sistemiyle ilgili eğitim verildi. Verilen eğitim açık uçlu soru yazma üzerineydi. Eğitim tamamlandıktan sonra seçilmiş olan öğretmenler bir alana alınarak kendilerine yazılı sınav gerçekleştirildi. Sınav klasik soru-cevap sistemi üzerine değildi. Öğretmenlere 5. sınıf Türkçe Öğretimi programında yer alan (Çocuk Dünyası, Milli Mücadele ve Atatürk, Erdemler, Bilim ve Teknoloji) kazanım ve becerilerine yönelik sorular yazdırıldı.

İlk etapta sınav için 20 sorudan oluşan bir adet kitapçık oluşturuldu. 5. Sınıf Türkçe dersi kazanım ve öğrenimlerini kapsayan sınav kitapçığında 15’i çoktan seçmeli, 5’i açık uçlu olmak üzere yirmi adet soru bulunuyordu. Sonrasında Konya ve Samsun’da ilk sınav denemeleri gerçekleştirildi. Konya’da üç bin yirmi dört öğrenci, Samsun’da ise iki bin öğrenci sınava tabi tutuldu ve izlemeye alındı. Görüntü işleme metodu kullanılarak sınav kitapçıkları taratıldı ve dijital ortama aktarımı sağlandı. Konya’da tam üç bin yirmi dört öğrenci tarafından cevaplanan soru kitapçıkları önce çoktan seçmeliler olmak üzere değerlendirmeye alındı. Optik okuma yöntemiyle çoktan seçmeli soruların değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, açık uçlu soruların değerlendirmesi başladı.

3 bin yirmi dört öğrencinin yanıtladığı 5’er açık uçlu soru (15 bin yüz yirmi soru) 25 öğretmen tarafından tam iki gün içerisinde değerlendirildi. Samsun’da ise, kazanım sınavına iki bin öğrenci girmişti. İki bin öğrenciye sorulan sorular yedi nitelikli öğretmen tarafından 4 günde okundu ve değerlendirilmesi yapıldı. Sonuçların yakın zamanda raporlanarak halka sunulması bekleniyor. Samsun’da iki bin ve Konya’da üç bin öğrenci ile ilk denemesi yapılan Milli İzleme Sınavı hakkında belirsizlik olsa da, ilk sınavların sonucu açıklandığında sistemin geleceğine yönelik daha fazla bilgi sahibi olunacağı tahmin ediliyor.

Binali Yıldırım TEOG Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, TEOG’un kaldırıldığı hafta yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti. Sınav sistemine dair Yıldırım şunları söyledi:

“TEOG’la ilgili gerekli açıklamaları yaptık. Detaylar çalışılıyor. Sınavsız öğrencilik olur mu? Tabii ki öğrenciyseniz hayatınız sınav demektir. Eskiden sözlü sınavlar da vardı. Şimdi var mı, bilmiyorum. Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemli olacak. Hepsi bu. Okuldaki sınavlardan bir tanesi soru havuzundan merkezi şekilde olacak, hepsi bu. Merkezden yapılmasa da bu sınav yapılacak.”

Ayrıca 2019 yılı Mis sınavları hakkında bilgi için yazımızı inceleyebilirsiniz.

2019 Mis Sınavı Ne Zaman? Kaç Gün Kaldı?

2018 YKS Ne Zaman? Kaç Gün Kaldı?


2 Replies to “2018 MİS Sınavı Ne Zaman? Kaç Gün Kaldı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir