Namazda Zammı Sureler Hangi Sıra ile Okunur?

Namaz sureleri namaz kılarken doğru bir şekilde okunmalıdır. Tabi önemli bir şart olarak namaz sureleri sırasına uygun bir şekilde okunmalıdır. Namaz rekatlarında sıraya uygun bir şekilde zammı sureleri okumak sünnet davranışlardandır. Namazın birinci rekatında okunacak olan bir sureden sonra ikinci rekatta ilk rekatta okunan surelerin altından bir sure okunması önemlidir. Yani ikinci rekatta okunan sure birinci rekattaki okunan surenin altında olması lazımdır. Yani sure atlamadan okunmalıdır. Sıraya dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer ki atlayarak okunacaksa iki yada daha fazla sure atlanarak okunmalıdır ve de okunan ikinci sure birinci sureden uzun olmamalıdır. Namazda ki sureleri okuma sırası yukarıdan aşağıya doğru olmalıdır, aşağıdan yukarıya doğru değil.

NAMAZ SURELERİNİN OKUNUŞ SIRASI

  • Fil Suresi
  • Kureyş Suresi
  • Maun Suresi
  • Kevser Suresi
  • Kafirun Suresi
  • Nasr Suresi
  • Tebbet Suresi
  • İhlas Suresi
  • Felak Suresi
  • Nas Suresi

FATİHA SURESİ

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

FATİHA SURESİ MEALİ

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.

Allahım) Yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet: gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil

FİL SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl
2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl
3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
4- Termîhim bihicâratin min siccîl
5- Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

FİL SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
4- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
5- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

KUREYŞ SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li’î lâfi Kurayş’in
2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

KUREYŞ SUESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Kureyş’e imkan sağlandığı için,
2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler!
4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

MAUN SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne’ûnelmâ’ûn

MAUN SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
2- İşte yetimi itip kakan odur!
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

KEVSER SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1- İnnâ a’taynâ ke’l-kevser.
2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar.
3- İnne şâni’eke huve’l-ebter

KEVSER SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.
2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
3- Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir.

KAFİRUN SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.
2- Lâ a’budu mâ ta’budûn.
3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
4- Velâ ene âbidun mâ abedtum.
5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud.
6- Lekum dînukum veliye dîn.

KAFİRUN SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- De ki: “Ey inkârcılar!
2- Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.
3- Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
4- Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
5- Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.
6- Sizin dininiz size, benim dinim banadır.”

NASR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

NASR SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2- insanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde.
3- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

TEBBET SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab
5- Fî cî dihâ hablün min mesed

TEBBET SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Ebu Leheb’in iki eline yuh oldu, kendine de yuh
2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
3- O, bir alevli ateşe yaslanacak.
4- Karısı da odun hamalı olacak!
5- Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

İHLAS SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Gul huvallâhu ehad.
2. Allâhu’s-samed.
3. Lem yelid ve lem yûled.
4. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİ MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”
2. “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
3. O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”
4. “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

FELAK SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

NAS SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların hükümdârına,
3- İnsanların ilâhına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı