2020 Nevruz Ne Zaman ?

2020 Nevruz Ne Zaman ?

21 Mart Nevruz Bayramı

Nevruz Nedir ? Nevruz Ne Zaman Kutlanır ?

Nevruz, kelime anlamı olarak yeni gün demektir. Nevruz ne ne zaman işte kutlanacak tarih. Nevruz, 21 ve 22 Mart’ta kutlanılan ve baharın gelişini haber veren bayram olarak kutlanır. Günümüzde, yer yüzünün yeniden dirilişi olarak algılanmakta ve baharın verdiği mutluluk nedeniyle tüm dünya çapında kutlanmaktadır. Aslında bakıldığında ise Perslere kadar dayanan bir gelenektir. Ateş tapan Mecusiler tarafından kutlanmaya başlanmıştır. Acemler tarafından dünyaya sunulan bir kültürdür.

Nevruz bayramını Türklerle ilişkilendirmeye çalışanlar bulunur. Ancak birçok tarihçi tarafından Nevruzun Türklerle alakası olmadığı açıklanır. Bu kültür, Acemlerden Araplara geçmiştir. Peygamber efendimiz döneminde Medine’de de kutlanılan bayramlar arasında idi. Lakin efendimiz, bu bayramı yasaklamıştır.

Nevruzun İslamdaki yeri

Nevruz bayramının İslam’da yeri yoktur ve kutlanılması asla caiz değildir. Peygamber efendimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde acemlerden Araplara geçmiş bu bayramın kutlanmaması gerektiğini belirtmiş ve yasaklamıştır. Bununla beraber de Müslümanların iki bayramı vardır. Onlar da Ramazan ve Kurban bayramıdır demiştir. Peygamber efendimizin “Kim bir kavme benzerse o kişi, onlardandır” şeklindeki hadisi de açıkça ifade ediyor ki, Mecusiler tarafından kutlanılan bayramın Müslümanlarca kutlanması doğru değildir.

İmam-ı Rabbani hazretlerinden bir kıssa

Yine İmam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubatı Şerifinde geçen bir kıssa da, Müslüman olmayan kişilerin bayramlarına teveccüh edilmesi durumunda neler olacağını anlatmaktadır. Söz konusu kıssa da, İmam-ı Rabbani hazretleri ölüm döşeğinde bulunan komşusunu ziyarete gider. Canıyla beraber imanın da can çekiştiğini görür. Bunun üzerine komşusunun Müslüman olmayan kişilerce kutlanan bir bayrama sıkça katıldığını öğrenir. Buradan çıkacak sonu şudur: Müslümanlar olmayan kişilerin gelenek ve göreneklerine sahip çıkmak, Müslüman için caiz değildir.

Yılbaşı da kutlanmamalıdırNevruz Ne Zaman ?

Nevruzda, Mecusilerce kutlanan ve Pers imparatorluğuna kadar dayanan bir kutlamadır. Günümüzde ise herkesçe kutlanıyor olması bir Müslümanlarca da kutlanmasını masum gösteremez. Bu tür bayramlarla beraber yılbaşı gibi gecelerin de Müslümanlar tarafından kutlanması doğru değildir. Cam süsleme işinden, tombala ve de piyango gibi bilet çekilişine kadar yılbaşıyla ilgili yapılan her şey, Müslümanların inancını tehlikeye sokar. Eğer kişi, yılbaşı kutlamayı günümüz değerleri açısından olması gereken gibi görüyor ve İslam’ın başkalarının bayramlarına alet olmayın hakkındaki hükümlerini geçersiz sayıyorsa, dinden çıkar.

İslam’dan önceki Türkler kutladı mı?

Bazı kaynaklarda Göktürkler ve nevruzla ilgili bilgiler verilir. Hatta Ergenekon destanındaki dağın erimesi gibi ritüeller baharın gelişini temsil ettiği anlatılır. Bu gibi hadisatlara dikkat ederek ve eski Türkler tarafından kutlandığı söylenilerek günümüzde de nevruzu kutlamak doğru olmaz. Çünkü İslam öncesinde Türkler, Müslümanlıkla ilgili hiçbir hükmü bilmiyordu. İslam’ın kabul edilmesiyle beraber Türkler, şeriat ile çelişen birçok davranış, kültür ve geleneklerini bırakmıştır. Dolayısıyla İslam’dan önceki Türk yaşayışı, günümüz Müslümanlarının yaşam biçimlerini şekillendirebilecekleri kaynak olmaz. Müslümanlar için tek kaynak Kuranı Kerim ve Sünnettir. Bunlara göre şahsi hayat biçimleri belirlenmelidir. Aynı zamanda cemiyet ilişkileri de İslam ile ortaya konulması gerekir. Bunlar düşünüldüğü zaman Nevruz ve benzeri bayramlar Müslümanlarca kutlanmamalıdır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı