Öğretmen Kaç Gün Mazeret İzni Alabilir?

13/02/2011 sayılı yasa ile meydana getirilen izin programı, 2018 yılında değiştirildi. Bu yeni değişiklikle birlikte izin kategorisinde beklenen değişiklikler meydana geldi. Hastalık, ölüm, kaza ve diğer birçok mazeret, izin kategorisinde değerlendirilmektedir.

Mazeret Gün Sayısında Yapılan Değişiklikler

1- Doğum sonrasında verilen izin gün sayısı 5’di. Bu gün sayısı 7’ye çıkarıldı. Doğum sonrası mazeret izni 7 gün ile sınırlandırıldı. İzin süresi mesai saati ile başlayıp, yine mesai saati ile sonlandırılmaktadır. Doğum izinleri, doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

2- Evlenecek olan öğretmenin izin günü 5’ten 7’ye yükseltildi. Burada hafta sonları sayılmamaktadır.

3- Anne, baba, eş, çocuk ve kardeş ile sınırlı ölüm izni, eşin derece bakımından yakın akrabalarını da kapsadı. İzin 5 günden 7 güne çıkarıldı. Eş öğretmense bu izni kullanabilecek. Eşinin birinci derecede yakınları için taziye izni alabilecek.

4- Babaya verilen doğum izin gün sayısı da artırıldı. Babalar için 3 gün ile sınırlandırılan doğum izin gün sayısı 10 güne çıkarıldı. Bu işlem için eşinin doğum belgeleri gerekir.

 Mazeret İzinleri Yine Okul Müdüründen Alınıyor

Doğum öncesinde kadın öğretmenlere, doğum öncesi ve sonrasında sekiz hafta olmak üzere 18 hafta izin verilmektedir. Bu izinler okul müdüründen alınmaktadır. Doğum öncesinde kadın öğretmen, doktorun onayı ile, isterse son üç haftaya kadar çalışma izni verilebilir. Doğum sonrasında bu kullanılmayan izin süresi eklenir.

Doğum öncesi analık izni, doğum sonrası süreye eklenebilir. Erken doğum ve benzeri durumlarda analık izni kullanılabilir. Doğumun gecikmesi durumunda doğum sonrası izin süresinden kısıtlamaya gidilmez.

Doğumdan itibaren doğum sonrası izin başlar. Doğumda annenin ölmesi durumunda memur olan babaya annenin doğum sonrası izin hakkı kadar izin verilir. Analık izni bittikten sonra kadın memurlara ilk altı ayda günde 3, ikinci altı ayda ise günde 1,5 saat emzirme izni verilir. Emzirme izni çocuk sütten kesildiği zaman biter.

Beklenmedik Kaza ve Hastalık Durumlarında İzin Süresi

Kaza ve hastalık gibi durumlarda ise izin süresi iyileşme süresine bağlıdır. Kazanın ciddiyeti veya hastalığın ciddiyeti, izin süresini belirler. Doktorun iyileşme raporuna göre hasta iyileşene kadar izinli sayılmaktadır. Bu izinler doktor raporu çerçevesinde değerlendirilir. Çocuk izinleri ise amirin insiyatifine kalmıştır. Okul müdürleri, öğretmenin çocuğunun hastalanması durumunda, duruma göre izin verebilir. Okul müdürlerinin izinleri ise muammadır. Okul müdürü idari izni müdür yardımcısından alabilmektedir.

Tedavisi Uzun Süren veya Tedavisi Olmayan Hastalık Durumlarında İzin Süresi

Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi tedavi süresi uzun olan hastalıklarda on iki aydan on sekiz aya kadar izin hakkı bulunmaktadır. Doktor raporu, bu konuda önemlidir. Rapora göre izin tarihi belirlenebilmektedir. Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar için düzenli izin programı oluşturulur.

Taşınma veya Atama Gibi Durumlarda İzin Süresi

Eşlerinin ataması yapılamayan ve yer değiştiren memurlar için de 657’nin 72. fıkrasına göre izin verilmektedir. Taşınma, atama ve benzeri durumlarda, gidilecek ile göre izin günü belirlenmektedir. Öğretmen olan eşlerin, taşınma ve benzeri durumlarda izinli sayılmaktadır.

Eğitimine Devam Eden Öğretmenlerin izin süresi

Türkiye ve Ortadoğu Amme Enstitüsüne gidenler için, eğitim süresince izin verilir. Eğitim süresi izinde belirtilmelidir. Diğer yandan lisansüstü eğitim görenler de memurluk hizmetlerini aksatmayacak şekilde eğitimlerine devam ederler. Bu konuda aksatma meydana gelmemesi esas şarttır. Yurt dışında iznini geçirmek isteyen öğretmenler, bunu belgede belirtmeleri yeterlidir. İzin günlerinde hafta sonları sayılmamaktadır. İzin gün sayısı mesai günlerine göre hesaplanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı