Patoloji Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Patoloji, literatürde hastalık bilimi olarak tanımlanmaktadır. Eski Yunan dilinde ‘pathos’ kelimesinden türetilen patoloji kavramı; hastalıkların nedenlerini, insan vücudundaki organları ne şekilde etkilediğini inceleyen ve değerlendirmeye olanak sağlayan bir sistemdir. Günümüzde hastalıkların kesin tanısının konulması amacı ile başvurulan en kesin yöntemdir. Genellikle tümör ve kanserli hücrelerin teşhisinde başvurulan patoloji yöntemini patoloji uzmanları uygulamaktadır.

Bir hastalık durumunda doktor teşhis koyma sürecinde hastadan patolojik inceleme isteyebilmektedir.

Patoloji Sonucu Ne Zaman Çıkar

Patolojik Yöntemler Nelerdir?

Vücutta alınan her doku örneği için farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Bu yöntemleri başlıca; doku kültürü, dijital görüntü ile analiz, immunohistokimya, ve histokimya gibi uygulamalardır. Aynı zamanda patolojinin alt türleri de şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Klinik patoloji; kan ve vücut salgısının değerlendirilmesinde başvurulmaktadır.
  • Adli patoloji; olağan dışı durumlarda gelişen yaralanmalar ya da ölümler de başvurulmaktadır. Bununla birlikte otopsiler de adli patoloji alanına girmektedir.
  • Anatomik patoloji; dokuların görüntüleme biçimlerinde yardım alınarak uygulanmasıdır.

Patoloji Raporu Nedir?

Hastanın ad, soy ad, yaş, doku örneğinin alındığı tarih ve rapor numarasının bulunduğu patoloji raporunda incelenen örneğin değerlendirme sonucu da yer almaktadır. Makroskopi, mikroskopi ve tanı bölümleri de bulunmaktadır. Özellikle tanı kısmında ek açıklamalar da yer almaktadır. Bu açıklamaların içeriğinde; hastalığın ilerleme derecesi, şiddeti ve ne kadar yaygın olduğu bilgileri yer almaktadır. Bazı durumlarda ise incelemenin tekrarlanması da istenebilmektedir.

Patoloji Raporu Kaç Gün Geçerlidir?

Patoloji Sonucu Öğrenme

Patoloji raporunun örnek alındıktan sonra kaç günde çıkacağı birden fazla değişkene bağlıdır. Bu değişkenler; örneğin niteliğidir. Yani kemik dokular yumuşak dokulardan daha uzun sürede çıkmaktadır. Hastalığın niteliği; tanı koyma sürecinde hastalığın teşhisi zor ise patoloji raporunun çıkma süresi de uzun olmaktadır. Örneğin alındığı patoloji laboratuvarının niteliği; teknik ve personel bakımından zengin olan laboratuvarlarda daha çabuk çıkarken eğitim verilen kurumlarda patoloji raporunun çıkma süresi uzamaktadır. Bu nedenle 1 – 2 günde de çıkabilmekte olan patoloji raporları, 1 ay kadar uzun bir sürede de çıkabilmektedir.

Patoloji laboratuvarlarından alınan örnekler 2 – 3 ay süre ile saklanmaktayken raporlarda yer alan veriler sınırsız süre ile saklanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı