Ruh Ne Zaman Üflenir?

İnsanın yalnızca görünen fiziksel varlığından ibaret olmadığı, fiziksel varlığın çok ötesinde ölümsüz bir ruha sahip olduğu inancı, tüm dünya dinlerinin buluştuğu ortak bir noktadır. İnanışa göre bu ruh insan henüz bebekken hatta anne karnındayken üflenir. Çeşitli İslami kaynakların, hadislerin ve büyük din alimlerinin de üzerinde birtakım yorumlar yaptığı ruh ne zaman üflenir? konusu hakkında genel olarak kabul edilen bazı görüşler yer almaktadır.

Anne Karnındaki Bebeğe Ruhun Üflenmesi

Anne karnındaki bebeğe ruh ne zaman üflenir?

İnsana ruh üflenmesi hakkındaki en temel görüşler, Kuran’ı Kerim’de yer almaktadır. Secde suresinde ifade edildiği üzere Allah insanı önce topraktan yaratmıştır. Daha sonra onu şekillendirerek, ruhundan üflemiştir. Bu ayetlerle Hazreti Adem’in yaratılışı anlatılmaktadır. Ayetten anlaşıldığı üzere insana Allah tarafından bir ruh üflenir. Hazreti Adem ilk insan olarak topraktan yaratılmış ve kendisinden sonra gelen insanların soyu ise, anne karnından devam etmiştir. Anne karnındaki her bebeğe bir ruh üflendiği de ayetlerde açıkça ifade edilmektedir. Ancak bu ruhun tam olarak ne zaman üflendiği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Kimilerine göre bebek henüz anne karnında kırk günlük iken üflenen ruh, kimilerine göre daha farklı sürelerde üflenir. Bu konuda Hazreti Muhammed’in hadisleri, önemli bir kaynak olarak görülmektedir.

Hadislere Göre Bebeğe Ruh Üflenmesi

Hazreti Muhammed’in hadislerinde insanın yaratılışı, bebeğin anne karnındaki safhaları detaylıca anlatılmaktadır. Bu hadislerin kaynağı Kuran’ı Kerim’deki bazı ayetlerdir. Bu açıklamalara göre, bir cenin kendisine ruh üflenmeden önceki zamanlarda herhangi bir canlıdan farksızken, ruhu üflendikten sonra onu insan kılan en önemli özelliğine sahip olmaktadır. İnsanın anne karnında bu en önemli özelliği taşıyabilecek hale hazır olabilmesi için önce fiziksel donanımının belli bir aşamaya kadar tamamlanmasına gerek duyulmaktadır.

Ruh Ne Zaman Üflenir?

Hazreti Muhammed’in hadislerine göre bu fiziksel donanımın tamamlandığı süre, dört aylık bir süreci kapsamaktadır. Yani daha açık bir ifade ile Hazreti Muhammed’in hadislerinden yola çıkılarak bebeğe ruh üflendiği zamanın ceninin 120. günü olduğu belirtilmektedir. Kuran ayetlerine ve hadislere göre ezelden beri var olan ruhlar, sırası geldikçe anne karnındaki bebeklere üflenerek dünyaya gönderilirler. Böylelikle insanın dünyadaki yolculuğu başlamış olur.

Ancak yine belirtmemiz gerekir ki Kuran-ı Kerim’de her ne kadar ruh üflendiği söylenmiş ise de, ne zaman üflendiği ile alakalı bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda hadisler yorumlanmaktadır. Yani anne karnındaki bebeğe ruh ne zaman üflenir sorusunun cevabı hadislerin yorumudur.

BHCG Hormonu Değerleri Ne Zaman Yükselir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı