Hukuk Fakültesinde En İyi Üniversiteler Hangileridir?

Hukuk Okumak

Hukuk okumak için öncelikle adalet kavramının insan karakterinde önemli bir yer edinmesi gerekmektedir. Çünkü okunacak bölüm mülkün temeli olan adalet kavramının insan bünyesine yerleşmiş olması gerekir. Hukuk okuyacak öğrencilerin hukukun içeriğinde olan bazı özelliklerin var olması gerekir: Eleştirel düşünme, sorgulama, araştırma becerisi, soyut düşünme, birçok alanda bilgi edinme, sosyal bilimler alanında derin bir algı kazanma vs. Sınav hazırlık sürecinde bu kazanımlar sorgulanmalıdır.

Hukuk Fakültesinde En İyi Üniversiteler Hangileridir?

Hangi Üniversite

Elbette bölümünüzün hangi üniversitede olacağı çok önemlidir. Çünkü çağımızda bir etiket algısı vardır. Bu algı tüm kamu sektöründe ve özel sektörde mevcuttur. Okuduğumuz üniversite sahaya çıkmadan önce bireyin ilk ve tarafsız reklamıdır. Bu yüzden hukuk okuyacakların üniversite seçimi de belli bir noktaya kadar önemlidir.

Hukuk fakülte tasnifi Türk Barolar Birliği tarafından zaman zaman yapılmaktadır. Barolar birliği hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla çeşitli değerlendirme çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalara göre en iyi on hukuk fakültesi sıralanmıştır. İlk sırada İstanbul Üniversitesi yer alırken ikinci sırada Ankara Üniversitesi vardır. Ancak bu iki üniversitenin eğitim ve öğretiminin denk olduğu unutulmamalıdır.

İlk 10’a özel üniversitelerden Bahçeşehir ve Bilgi Üniversitesi girmeyi başarmıştır. Hangi üniversitede hukuk okumak sorusun cevabı söz konusu üniversitelerin hukuk fakültesi öğretim üyelerinin varlığı ve staj konumunda hangi hukuk bürolarının hangi hukuk fakülteleriyle işbirliği içinde olup olmadıklarıdır. Tercih dönemi gelmeden bu araştırmalar muhatapları tarafından etraflıca yapılarak kesin karar verilmelidir.

Kısacası hukuk okumak isteyen öğrencilerin öncelikli tercihlerinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmalıdır. Çünkü siyasetin, adaletin, politikanın ve yargının merkezi Ankara’dır. Ankara hukuk okumak isteyen öğrencilere ister okurken iste mezun olduklarında başkent oluşu, yargının merkezi olması geniş çalışma imkanları sağlayacaktır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu alanın mabedidir. Fakülte tercih ederken tüm bunlar göz önünde bulundurulmalıdır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir